Samarbete mellan förstelärare i matematik på gymnasier grundskolor i Eskilstuna

Samarbete mellan förstelärare i matematik på gymnasier och några grynskolor i Eskilstuna

Detta samarbete är i startgroparna.

Vi håller på och definierar syfte och mål.

 

Annonser