Följ debatten: Schleicher avlivar sju skolmyter

Citat:

”Jag trodde att myterna skulle vara följande. 1- Det finns inget samband mellan läxor och resultat. 2- Det finns inget samband mellan tidiga betyg och resultat 3- Det finns inget samband mellan att börja skolan tidigt och resultat 4 – Det finns inget samband mellan antal undervisningstimmar och resultat… Nåja… men det kanske finns ett samband mellan kombinationen av få läxor, inga tidiga betyg, sen inskolning, få undervisningstimmar och så dåliga resultat som svenska ?!”

http://skolvarlden.se/artiklar/schleicher-avlivar-sju-skolmyter

Annonser

Ser fram emot två dagar med skolsmedjans #afkÖrebro16

Den 7-8 april träffas skolutvecklande rektorer, lärare, förstelärare, representanter från förvatlningar, politik, Studie- och yrkesvägledare, IKT-personal mfl och diskuterar lärande organisation, lärande ledarskap och elevers lärande.

https://skolsmedjan.files.wordpress.com/2015/11/inbjudan-afkocc88rebro16.pdf

Matematik är viktig och relevant

Vi måste vara bättre på att få in tillämpningar i undervisningen, inte bara bokuppgifter.

Själv plockar jag uppgifter från en verkstad-bok när det ska räknas i en IN-klass.

Enligt Handelskammarens nationella undersökning Mattekollen anser en tredjedel av befolkningen att mycket av matten de lärde sig i skolan var onödig – i åldrarna 18–29 handlar det om 45 procent. Att vi inte lyckas förmedla matematikens betydelse och användningsområden är direkt oroväckande. – See more at: http://m.gp.se/ekonomi/1.3022284-trouve-vi-svenskar-maste-inse-vikten-av-matte?utm_source=web.retriever-info.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect#sthash.iDz6eZ9f.dpuf