About

MITT UPPDRAG SOM FÖRSTELÄRARE: MATEMATIKUTVECKLING
1. Utveckling av laborativt material till Matematik 1a.
2. Handledare i Matematiklyftet.

BAKGRUND
Förstelärartjänsten ger mig möjlighet att utveckla mina egna idéer samt undersöka om det finns flera bra laborationer i matematik. Samtidigt vill jag kunna dela med denna kunskap och material till mina kollegor så att det kommer till gagn för flera elever.
Utöver uppdraget från skolan arbetar jag i ett nätverk tillsammans med andra förstelärare i matematik. Bland annat så har vi under VT14 planerat en gemensam aktivitet för alla matematiklärare på gymnasiet i Eskilstuna för erfarenhetsutbyte mellan skolorna. Som en led i fortsatt utvecklingsarbete har vi besökt en gymnasieskola i Uleåborg, Finland. Den viktigaste slutsatsen är att vi behöver tätare samarbete med Eskilstunas grundskolor och därför kommer vi i januari att initiera ett nätverk där vi bjuder in några högstadielärare. Syftet med nätverket är utbyten av erfarenheter, förväntningar och möjliga årskursövergripande samarbeten mellan grund- och gymnasieskolan inom matematik.
Under läsåret 14/15 handleder jag matematiklyftet på Rinmangymnasiet och Rekarnegymnasiet.

SYFTE
1. Inspirera matematiklärare till att variera undervisningen genom att arbeta med laborationer och gruppuppgifter och våga ibland lägga matematikboken åt sidan.
2. Öka elevernas intresse för ämnet matematik och i förlängningen få elever att höja sina prestationer och betyg i ämnet.
3. Få en samlad bild av vad forskningen säger kring varierande undervisningsmetoder och speciellt laborativ matematik samt sprida den kunskapen bland kollegorna.

MÅL
Projektet har två huvudmål:
1. Bygga upp en bank med arbetsuppgifter/övningar/laborationer som kan användas för att inspirera elever i matematikundervisningen.
2. Höja meritpoängen i Matematik 1a och Matematik 2a.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s