Nätverk GR-GY Måbeskrivning lä 1516

Bakgrund och syfte

Som ett led i arbetet i det nätverk av förstelärare som startades HT13 av Jari Salmijarvi (St. Eskils gymnasium), Tommy Henriksson (Rekarnegymnasiet) och Beata-Jasmin Hussain (Rinmangymnasie) har ett nytt nätverk startats med ytterligare tre förstelärare från grundskolan: Nina Jansson från Gökstenskolan, Ingrid Ledung från Djurgårdsskolan, Jacob Axdorph från Tegelviken och Tobias Wilén från Årbyskolan samt Jahn Essman från St. Eskils gymnasium.

Syftet med samarbetet är att:

 1. Få insyn i varandras verksamhet.
 2. Få insyn i kunskapskraven i de olika stadierna (åk9 – åk1).
 3. Öka elevernas intresse för ämnet samt öka meritvärdet i båda stadierna genom att motivera elever och förbättra deras studieteknik.
 4. Dela material och erfarenhet.

 

Samarbetsområden

 1. Ta fram stöd för studieteknik

Eleverna behöver träning i studieteknik och i hur man kan arbeta med matematik utanför skolan. Eleverna bör få veta vad som förväntas inför varje moment, hur och varför de ska arbeta med läxor, hur de ska lösa problem av olika slag, hur de ska prioritera tiden i samband med läxor etc.

 1. Gemensamma tester

Testerna genomförs i början på åk9, i slutet av åk9 och i början på åk1. Resultatet ska användas till att fånga upp problemområden som vi kan jobba med i åk9 och åk1. Testerna kan likna dagens diagnos (taluppfattning, procent, geometri, algebra)+ ALP-tester (läsförståelse och problemlösning). De ska vara korta och lätträttade.

 1. Ett häfte med övningar inom förkunskapskraven för MA1a, Ma1b och Ma1c. Häftet kan tas fram i samarbete med matematikämnesgrupper på resp. skola.
 2. Auskultationer.
 3. Besöka grund- och gymnasieskola i Polen.

Planerade aktiviteter under lä1516

 1. Gemensam genomgång för respektive stadie:
  1. Kursmål/ämnes mål
  2. Kursprov
  3. Val av representativa uppgifter till
   1. Diagnos
   2. Repetitionshäfte
Annonser