Förstelärare i matematik på gymnasieskolor i Eskilstuna

Samarbete mellan förstelärare i matematik på Rinman- Rekarne- och St. Eskils gymmansium

I samband med att vi blev utsedda till förstelärare i matematik bildade ett nätverk och där vi träffas regelbundet. På dessa träffar har vi diskuterat didaktik, provkonstruktion, och allmänna frågor kring matematikundervisning på de olika gymnasieskolorna. Bland annat så har vi under VT14 planerat en gemensam aktivitet för alla matematiklärare på gymnasiet i Eskilstuna för erfarenhetsutbyte mellan skolorna.

 

Annonser