Tydligare karriärvägar för lärare. Rapport från expertrådet för skolutveckling

”Efter den grundläggande lärarexamen ska det finnas tydliga utvecklingsmöjligheter för olika professionella inriktningar (till exempel ämnesspecialist, speciallärare/specialpedagog, forskarutbildning/lektor, förstelärare, skolledare)”, skriver rapportförfattarna.
http://skolvarlden.se/artiklar/kravet-fler-karriarvagar-larare

Annonser

Matematik är viktig och relevant

Vi måste vara bättre på att få in tillämpningar i undervisningen, inte bara bokuppgifter.

Själv plockar jag uppgifter från en verkstad-bok när det ska räknas i en IN-klass.

Enligt Handelskammarens nationella undersökning Mattekollen anser en tredjedel av befolkningen att mycket av matten de lärde sig i skolan var onödig – i åldrarna 18–29 handlar det om 45 procent. Att vi inte lyckas förmedla matematikens betydelse och användningsområden är direkt oroväckande. – See more at: http://m.gp.se/ekonomi/1.3022284-trouve-vi-svenskar-maste-inse-vikten-av-matte?utm_source=web.retriever-info.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect#sthash.iDz6eZ9f.dpuf